Text Size

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Dự án - Tư vấn quy hoạch

Khu đô thị mới Bình Chánh, Bình Chánh, Tp HCM, Tổng diện tích18 ha   CTCP đầu tư nhà và đô thị Bình Chánh

Landscaping, Urban Design, Master Planning 1/500 and Infrastructure Design Services.

Thiết kế cảnh quan, Đô thị, QHCT 1/500 và Kỹ thuật hạ tầng 

 

Share on facebook